Aquis Querquennis

Benvido a Aquis Querquennis

Proxecto dinámico Gerês-Xurés (Programa INTERREG V A España Portugal 2014-2020).

O proxecto Gerês-Xurés está cofinciado ao 75% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa INTERREG V A España Portugal (POCTEP) 2014- 2020

App Aquis Querquennis

Pronto estará dispoñible nas principais tendas para descarga gratuita.

inicio
menu-principal

Visita Guiada

Trátase de reconstrucións virtuais feitas a partir do estado do coñecemento en 2018.

A VIA NOVA E A FORMA DE AQUIS QUERQUENNIS

Importancia do xeito de comunicar Braga e Astorga polo interior. O ouro na rexión. Xurdimento de novos lugares de hábitat e novos hábitos (Baños de Riocaldo).

AS PORTAS DA FORZA

Punto de comprobación Punto de vixilancia Control das de fóra pero tamén das do interior do forte.

OS BARRACONES

A vida cotiá Espazos nos que se fai comida, adormece, cobra vida en común cos demais soldados. En Aquis Querquennis hai patios interiores: espazo de socialización, xogos …

A SEDE XERAL

Espazo administrativo: trámites, funcionarios … no que podes representar o clásico desastre burocrático: por exemplo, un problema cos contratos.

O HOSPITAL

Os hospitais militares son un fito histórico. Son os primeiros representantes do seu tipo e tamén indican que o Estado asegura a saúde dos soldados. Non porque sexan apreciados, senón porque son o único brazo institucional do Estado e porque son un recurso valioso: leva tempo para adestralos.

OS HORREA-CELEIROS

Indican o inmenso esforzo da loxística militar. Inclúen unha recollida de bens que determina os ritmos da produción agrícola e está relacionada co pago de dous impostos.