Aquis Querquennis

Benvido a Aquis Querquennis

Proxecto dinámico Gerês-Xurés (Programa INTERREG V A España Portugal 2014-2020).

O proxecto Gerês-Xurés está cofinciado ao 75% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa INTERREG V A España Portugal (POCTEP) 2014- 2020

App Aquis Querquennis

Dispoñible nas principais tendas para descarga gratuita: iOS e Android.

App Aquis Querquennis
menu-principal

Visita Guiada

Trátase de reconstrucións virtuais feitas a partir do estado do coñecemento en 2018.

A VÍA NOVA

Importancia do xeito de comunicar Braga e Astorga polo interior. O ouro na rexión. Xurdimento de novos lugares de hábitat e novos hábitos (Baños de Riocaldo).

AS PORTAS DO FORTE

Punto de comprobación. Punto de vixilancia. Control dos que están afora pero tamén dos que se atopan no interior do forte.

OS BARRACÓNS

A vida cotiá. Espazos nos que se fai a comida, dórmese, faise vida en común cos demais soldados. En Aquis Querquennis hai patios interiores: espazo de socialización, xogos …

O CUARTEL XERAL

Espazo administrativo: trámites, funcionarios … no que se pode representar a clásica lea burocrática: por exemplo, un problema coas contratas.

O HOSPITAL

Os hospitais militares son un fito histórico. Son os primeiros representantes do seu tipo e tamén indican que o Estado asegura a saúde dos soldados. Non porque sexan apreciados, senón porque son o único brazo institucional do Estado e porque son un recurso valioso: leva tempo adestralos.

OS HORREA-CELEIROS

Indican o inmenso esforzo da loxística militar. Inclúen unha recollida de bens que determina os ritmos da produción agrícola e está relacionada co pago dos impostos.