Aquis Querquennis

Benvido a Aquis Querquennis

Proxecto dinámico Gerês-Xurés (Programa INTERREG V A España Portugal 2014-2020).

O proxecto dinámico Gerês-Xurés está cofinanciado ao 75% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa INTERREG V A España Portugal (POCTEP) 2014- 2020

App Aquis Querquennis

Dispoñible nas principais tendas para a súa descarga gratuita: iOS e Android.

App Aquis Querquennis
menu-principal

Visita Guiada

Trátase de reconstruccións virtuais realizadas a partir do estado dos coñecementos en 2018.

A VÍA NOVA

Importancia da vía para comunicar Braga e Astorga polo interior. O ouro na comarca. Aparición de novos lugares de hábitat e novos hábitos (Baños de Riocaldo).

AS PORTAS DO FORTE

Punto de vixía. Control dos que están fóra pero tamén dos que se encontran no interior do forte.

OS BARRACÓNS

Vida cotidiana. Espazos nos que se fai a comida, se durme e se fai vida en común cos outros soldados. En Aquis Querquennis hai patios interiores: espazo de socialización, xogos, etc.

O CUARTEL XERAL

Espazo administrativo: papeleo, funcionarios… no que se pode representar o clásico lío burocrático: por exemplo, un problema coas contratas.

O HOSPITAL

Os hospitais militares son un fito histórico. Son os primeiros representantes do seu tipo e indican ademáis que desde o Estado se vela pola saúde dos soldados, non porque se lles teña aprecio, senón porque son o único brazo institucional do Estado e porque son un recurso valioso: leva tempo adestrarlos.

OS HORREA

Indican o inmenso esforzo da loxística militar. Implican unha recolección de bens que condiciona os ritmos de producción agrícola e se relaciona co pago dos tributos.