Aquis Querquennis

Dixitalización de Aquis Querquennis Como se fixo? - AquisQuerquennis 3D

Aquis querquennis nube de puntos
vsion 18 Maio, 2020 Non hai comentarios

Nos últimos anos a dixitalización 3D converteuse nunha ferramenta indispensable nos traballos arqueolóxicos, tanto para os xacementos situados na superficie terrestre como para os que se atopan enterrados.

Este novo modo de traballar proporciona unha documentación precisa e en detalle dos distintos elementos que constitúen o obxecto ou lugar de estudo para obter uns resultados fiables e axustados á realidade, así como identificar as distintas patoloxías que poidan afectar ó obxecto ou, como neste caso, utilizar toda esa información con outros fins aínda máis interesantes.

Para levar a cabo o proxecto Aquis Querquennis 3D, unha das súas primeiras fases consistiu na dixitalización 3D de todo o xacemento, que serviría como base para a posterior recreación virtual do complexo.

No caso do “Aquis”, a dixitalización requiriu de 30 horas de traballo, usándose 120 puntos de escaneado no que se incluíu toda a zona da vía nova, os accesos e o campamento militar e posteriormente o museo Aquae Querquennae (para unha posible musealización do lugar). Estes escaneos foron programados cun tempo medio para unha resolución alta e obtención de fotografías HDR.

FARO laser escaner Aquis Querquennis
Realización da toma de datos nun dos 120 puntos co FARO Focus S150

O funcionamento do Escáner 3D é sinxelo de entender. Utilizouse un láser escáner terrestre FARO Focus, este realiza un varrido dunha superficie captando miles de puntos por segundo cun feixe de láser en abanico (totalmente inocuo para o obxecto escaneado). Como resultado final obtense unha nube de puntos 3D composta por centos de miles de medicións individuais nun sistema de coordenadas (x, e, z), que forman un modelo tridimensional dos obxectos rexistrados. Esta “point cloud” posúe unha gran calidade e realismo xa que estes puntos poden reflectir a cor da superficie rexistrada independentemente da luz do sol. Isto é posible grazas ás últimas actualizacións nas que se logrou que non se queime nin a nube nin as imaxes.

O traballo posterior desenvolto ao longo de varias semanas consistiu no procesado de toda a información obtida por medio do FARO. Separáronse 2 nubes de puntos ben diferenciadas; a primeira delas é a que irá destinada como base para a recreación virtual do campamento, xa que en cada un dos vídeos aparecerá a imaxe virtual do espazo na época. A segunda nube é a obtida mediante a dixitalización por medio dun escáner de man de luz pulsada, Artec EVA, da maqueta que existe no museo construída grazas ao labor de expertos en base ás evidencias estudadas e descubertas do xacemento. Esta nube será de gran utilidade como complemento á primeira na fase de virtualización.

Aquis querquennis nube de puntos
Nube de puntos dunha das zonas do Aquis Querquennis obtida tras o escaneado láser do complexo.

Debido a todo este proceso, o labor de virtualización e reconstrución será unha tarefa moito máis sinxela e exacta xa que mediante este proceso obtívose unha documentación e un arquivo dixital altamente preciso e detallado sobre o que se pode consultar e traballar, un rexistro que ademais permitirá, en caso de ser requirido, obter máis información de detalle de elementos sobre os que non foi necesario incidir nun momento concreto do proxecto pero que podería resultar de gran utilidade nun futuro.