Aquis Querquennis

Porta do Xurés - AquisQuerquennis 3D

PORTA DO XURÉS

O Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés é un espazo natural con características biolóxicas e paisaxísticas especiais. O entorno foi dotado de dito status de protección no ano 1993, en virtude da Ley 4/1989 de conservación de espazos naturais e da flora e fauna silvestres.

As Portas atópanse ubicadas nos seis municipios que sirven de entrada á Reserva da Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés (RBTGX):