Aquis Querquennis

Porta do Xurés - AquisQuerquennis 3D

PORTA DO XURÉS

O Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés é un espazo natural con características biolóxicas e paisaxísticas especiais. O ambiente estaba dotado de dito estado de protección en 1993, en virtude da Lei 4/1989 de conservación de espazos naturais e flora e fauna salvaxes.

As Portas atópanse nos seis concellos que serven de entrada á Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés (RBTGX):