Aquis Querquennis

Reconstrucións virtuais - AquisQuerquennis 3D

Reconstrucións virtuais

A reconstrución virtual está enmarcada cronoloxicamente no momento do pleno funcionamento do forte como recinto militar romano.

O resultado final dunha reconstrución virtual 3D adoita ser sorprendente e provoca admiración polo seu poder e impacto visual, non obstante, ata chegar a ese punto percorremos todo un camiño de investigación colectiva, bosquexos 2D e 3D, probas e pasos máis ou menos en falso, que rematan configurando a forma final da reconstrución.

A VÍA NOVA

Importancia do xeito de comunicar Braga e Astorga polo interior. O ouro na rexión. Xurdimento de novos lugares de hábitat e novos hábitos (Baños de Riocaldo).

AS PORTAS DO FORTE

Punto de comprobación. Punto de vixilancia. Control dos que están afora pero tamén dos que se atopan no interior do forte.

OS BARRACÓNS

A vida cotiá. Espazos nos que se fai a comida, dórmese, faise vida en común cos demais soldados. En Aquis Querquennis hai patios interiores: espazo de socialización, xogos …

O CUARTEL XERAL

Espazo administrativo: trámites, funcionarios … no que se pode representar a clásica lea burocrática: por exemplo, un problema coas contratas.

O HOSPITAL

Os hospitais militares son un fito histórico. Son os primeiros representantes do seu tipo e tamén indican que o Estado asegura a saúde dos soldados. Non porque sexan apreciados, senón porque son o único brazo institucional do Estado e porque son un recurso valioso: leva tempo adestralos.

OS HORREA-CELEIROS

Indican o inmenso esforzo da loxística militar. Inclúen unha recollida de bens que determina os ritmos da produción agrícola e está relacionada co pago dos impostos.