Aquis Querquennis

Reconstrucións virtuais - AquisQuerquennis 3D

Reconstrucións virtuais

A reconstrución virtual está enmarcada cronoloxicamente no momento da plena operación do forte como un composto militar romano.

O resultado final de unha reconstrución virtual 3D adoita ser sorprendente e provoca admiración polo seu poder e impacto visual , sen embargo, ata que chegamos a ese punto viaxamos todo un percorrido colectivo de investigación, bosquexos en 2D e 3D, probas e pasos máis ou menos falsos, que terminan configurando a forma final da reconstrución.

A VIA NOVA E A FORMA DE AQUIS QUERQUENNIS

Importancia do xeito de comunicar Braga e Astorga polo interior. O ouro na rexión. Xurdimento de novos lugares de hábitat e novos hábitos (Baños de Riocaldo).

AS PORTAS DA FORZA

Punto de comprobación Punto de vixilancia Control das de fóra pero tamén das do interior do forte.

OS BARRACONES

A vida cotiá Espazos nos que se fai comida, adormece, cobra vida en común cos demais soldados. En Aquis Querquennis hai patios interiores: espazo de socialización, xogos …

A SEDE XERAL

Espazo administrativo: trámites, funcionarios … no que podes representar o clásico desastre burocrático: por exemplo, un problema cos contratos.

O HOSPITAL

Os hospitais militares son un fito histórico. Son os primeiros representantes do seu tipo e tamén indican que o Estado asegura a saúde dos soldados. Non porque sexan apreciados, senón porque son o único brazo institucional do Estado e porque son un recurso valioso: leva tempo para adestralos.

OS HORREA-CELEIROS

Indican o inmenso esforzo da loxística militar. Inclúen unha recollida de bens que determina os ritmos da produción agrícola e está relacionada co pago de dous impostos.