Aquis Querquennis

O Hospital - AquisQuerquennis 3D

O HOSPITAL

Os hospitais militares romanos son un fito histórico, son os primeiros do seu tipo.

En Roma vélase pola saúde dos seus soldados xa que se trata do seu “brazo armado” e son o seu recurso máis valioso.

Os galaicos enroláronse primeiramente nas tropas auxiliares do exército romano. Logo dun período de dúas xeracións, coa extensión da cidadanía romana, puideron enrolarse ao fin nas lexións.

Así, contribuíron á conquista, organización, administración e romanización das diversas provincias do Imperio. Aínda que no noroeste peninsular só contamos coa VII Lexión Gemina iso non impide que existan soldados galaicos ao longo de todo o imperio romano.

Galería de imaxes