Aquis Querquennis

arqueología archivos - AquisQuerquennis 3D

A rede viaria romana en xeral, e do noroeste ibérico, en particular

A REDE VIARIA ROMANA EN XERAL, E DO NOROESTE IBÉRICO, EN PARTICULAR Como queira que se perdeu o segmento da Tábula Peutingeriana que incluía a Península Ibérica, peferimos recorrer ao Itinerario de Antonino para ofrecer una descripción posible da rede viaria romana de Hispania. Non conserva ilustracións, como no cado da devandita tábula, pero si […]

Read More