Aquis Querquennis

Zona de interese: Igrexa de Santa Comba - AquisQuerquennis 3D

vsion 21 Maio, 2020 Non hai comentarios

Igrexa da época visigótica atribuída ao século VII. Ao parecer formou parte dun antigo cenobio ou mosteiro. Comparte características con outras igrexas da época, que en Galicia non abundan precisamente.

Santa Comba de Bande – Alzado

Santa Comba de Bande – Planta

A súa planta é de cruz grega, cubríndose con bóvedas de aresta e medio canón organizadas ao redor dunha lanterna central emerxente.

O arco de ferradura ten especial protagonismo e separa a ábsida da nave central. Ten escasa decoración tanto nas paredes como nos capiteis, entre os cales dous deles son da época romana. Estes sosteñen o arco da ábsida, en cuxo recinto se conservan pinturas relixiosas da segunda metade do século XVI. Unha talla de San Torcuato preside o templo.

No pórtico de entrada atopamos tres vans, un deles tapiado e onde se pode ler a seguinte inscrición e debaixo un escudo:

ESTA CAPILLA FVNDO Y DOTO GASPAR RODRIGUES DE ARVO I ABBAD DE SANTA COMBA ANNO

Inscrición en Santa Comba de Bande

No interior da igrexa gárdanse algúns vestixios da época romana: unha ara que foi reutilizada como altar, un miliario partido da época de Adriano que se utiliza como pila bautismal, unha placa con substitucións e un gran sartego marmóreo que se atribúe a San Torcuato. En realidade, descoñécese o seu ocupante e sospéitase que puido pertencer ao fundador da igrexa.

Santa Comba de Bande – San Torcuato

 


Igrexa de Santa Comba

Igrexa da época visigótica atribuída ao século VII. Ao parecer formou parte dun antiguo cenobio ou mosteiro. Comparte características con otras igrexas da época, que en Galicia non abundan precisamente.

A súa planta é de cruz grega, cubríndose con bóvedas de aresta e medio canón organizadas en torna a una lanterna central emerxente.

O arco de ferradura ten especial protagonismo e separa a ábside da nave central. Ten escasa decoración tanto nas paredes coma nos capiteis, entre os cales dous deles son da época romana. Estes sosteñen o arco da ábsida, en cuxo recinto se conservan pinturas relixiosas da segunda metade do século CVI. Un talle de San Torcuato preside o templo.

No  portico de entrada atopamos tres vans, un deles  tapiado e onde se pode ler a seguinte inscrición e debaixo un escudo:

ESTA CAPELA  FVNDO E DOTO GASPAR  RODRIGUES DE  ARVO I  ABBAD DE SANTA COMBA  ANNO

No interior da igrexa gárdanse algún vestixios de época romana; una ara que foi reutilizada como altar, un miliario partido da época de Adriano que se utiliza como pila bautismal, una placa con relevos e un gran sarcófago marmóreo que se atribúe a San Torcauto. En realidade descoñécese o seu ocupante e sospéitase que puido pertenecer ao fundador da igrexa.